English/Japanese

Laboratory members (FY2021)

Staff

Associate Professor (PI)
Hirotsugu Okuno

Graduate students

M2 Shouma Ura
Shintaro Hayashi
Eisaku Horiguchi
Akito Morita
M1 Shouta Hisamitsu
Seiya Minami
Yuuki Yamaji
Toshiki Yamada

Undergraduate students

B4 Mahiro Ikeda
Yuuma Oonaka
Leo Kobashi
Tomoya Kobayashi
Ryoka Sato
Seito Tanoue
Yusuke Nakamura
Kento Nishimura

Copyright © 2016 Neuromorphic systems laboratory All Rights Reserved.